Alle tiders fagforening på Sommervej.

Formanden har ordet

Formanden har ordet.

 Nu har du igen  et godt  program fra TLB Efterløns og Pensionistklubben Sommervej 5 Århus.

 Det er igen spændende læsning og der er mange  arrangementer, som vi håber du/i vil deltage i. Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i, at få et godt program sammensat, mens der stadig mangler, at medlemmerne kommer med ideer til nye arrangementer.

Programmet gælder for et halvt år, men udover disse arrangementer, der står her i programmet, så kan der forekomme andre arrangementer, som bliver lagt på hjemmesiden. Det er arrangementer, som vi bliver tilbudt med kort varsel.

 Nogle af arrangementerne er der tilmelding til, samt en lille egen betaling, som  bedes overholdt, da tilmeldingen først gælder når der er betalt, det gælder ture, samt andre ting, men i hvert tilfælde vil det stå under den enkelte aktivitet.

Bestyrelsen  håber stadig på, at vi kan skaffe mail adresser på alle medlemmer, så vi kan spare på portoen, samt sende nyheder ud til medlemmerne.

Bjarne Nielsen

Formand

SE VORES  HJEMMESIDE: WWW.TLBPENSIONISTEN.DK

Se også vores annonce i TLB nyt afdelingsbladet.

 

Velkommen til vores hjemmeside

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13,00 til 15,00 i sal 4. 1 sal

Flemming Bamse Jørgensen. v/ Musiker og komponist Erik Sletting.    

Erik Sletting fortæller i sit musikalske foredrag anekdoter og historier fra tiden med musikkollega Flemming Bamse Jørgensen –

giver naturligvis også musikalske smagsprøver på Bamse hits: i en lille båd og Vimmersvej og alle de andre kendte sange fra hans store musikkatalog.